Nejlepší výsledek vykázala nemocnice v Třebíči. V roce 2014 ukončilo pět krajských nemocnic hospodaření s přebytkem více než 47 milionů korun.

„Loňský výsledek ovlivnil pětiprocentní nárůst platových tarifů, který nebyl zcela kompenzován úhradovou vyhláškou," řekl hejtman Jiří Běhounek. Výsledky loňského hospodaření nemocnic pro-jedná rada kraje začátkem dubna.

„Všechny nemocnice se chovají velmi odpovědně, ale pokud je vládou určená tarifní tabulka, musí na ni reagovat," řekl hejtman.

Z nemocnic v Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Novém Městě na Moravě, Pelhřimově a Třebíči loni nejlépe hospodařila třebíčská nemocnice, která skončila se ziskem přes pět milionů korun.

Krajské nemocnice stojí každoročně před úkolem najít další úspory. Podle Běhounka už velký prostor k šetření nemají. „Můžeme pouze koordinovat postup vůči zdravotním pojišťovnám, měli bychom podporovat specializaci a efektivní využívání drahé přístrojové techniky," naznačil hejtman Běhounek některé možnosti dalších úspor. Zároveň řekl, že všechna opatření nemohou přinést takové úspory, aby kraj mohl zdravotníky dostatečně zaplatit.

Letos se nemocnice podle Běhounka musejí vypořádat především s napjatou personální situací.

„Případný odchod jednoho nebo dvou lékařů může některý obor naprosto destabilizovat," řekl hejtman.

Pokud nebudou mzdy zdravotníků v nemocničním sektoru zásadně zvýšeny, lze očekávat velké problémy s obsazením některých provozů. „Stát by měl platby za státní pojištěnce pravidelně valorizovat, toho kraj není schopen," sdělil Běhounek.

Nemocnice v Jihlavě a Třebíči letos zahájily náročné investice. V Jihlavě začala rekonstrukce interního pavilonu, v Třebíči výstavba nového pavilonu chirurgických oborů.

Společné náklady v příštích třech letech dosáhnou více než 720 milionů korun. Oba projekty jsou zatím největší vlastní investicí Kraje Vysočina do zhodnocení majetku krajských nemocnic za celou dobu trvání kraje.

Hospodaření nemocnic v kraji (v tisících korun) v letech 2013, 2014 a 2015
Havlíčkův Brod   5,62   37,33   12,38
Jihlava   95,05   7280,40   1176,16
Nové Město na Moravě   -15 056,91   24,85   20,81
Pelhřimov   130,37   901,97   478,93
Třebíč   -23 770,35   39 028,74   5 339,50
Kraj Vysočina (zaokrouhleno)   -38.579   47 000   7 027
Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Jaroslav Buček