Celý pavilon je citlivě barevně laděn, vybaven hračkami a doplňky s dětskými motivy, aby se zde děti cítily v bezpečí a v příjemné atmosféře bez pocitu tísně a obav. K pohodlí hospitalizovaných malých pacientů a jejich doprovodu slouží nejen komfortně vybavené pokoje se sociálním zařízením, ale i herna s přítomností pedagogického pracovníka, prostorná jídelna a další vybavení umožňující poskytování nadstandardní služby.

Všude na stěnách jsou namalované dětské motivy zvířátek. Podobně jsou zkrášleny i ambulance. „Toto prostředí má určitě pozitivní dopad na psychiku a pracovní pohodu. Personál dětského oddělení je spokojen a tuto skutečnost určitě vnímají i pacienti,“ chválí ředitelka nemocnice Věra Palečková.

Novostavba v nemocnici, díky dotaci z fondů EU, využívá nejmodernější technologie, které zlepšují energetickou účinnost budov a současně efektivně využívají elektřinui teplo. Všechna okna jsou například tříkomorová. Spotřeba energií je neporovnatelně nižší než v původním objektu. Pavilon dokonce zastupoval kraj v soutěži Úporný dům 2019.

close info Zdroj: MMR zoom_in

Nová pasivní budova pavilonu disponuje 46 lůžky, včetně dvou postýlek pro novorozence a 16 postýlek pro batolata. V kapacitě jsou zahrnuta i lůžka pro doprovod dětských pacientů. Samostatnou jednotku tvoří dva pokoje pro intermediální péči. Kromě lůžkové a ambulantní části dětského oddělení je v přístavbě pavilonu směrem do parku ambulantní provoz dětské neurologie. V přízemí sídlí ORL ambulance, sloužící i pro dospělé pacienty.

„Nastupovala jsem jako mladý lékař na pracoviště původního dětského oddělení. Tehdy i dnes jde o pracoviště, které je vyhlášené kvalitou péče o děti. Prostory a vybavení staré budovy nám neposkytovaly dostatečný komfort pro to, abychom mohli péči provádět podle našich představ,“ vzpomíná dětská lékařka Marie Niederhafnerová.

„Největším problémem staré budovy byly stísněné prostory. Když jsme potřebovali poskytovat intenzivní péči pacientům, na pokoj jsme se nemohli s potřebným vybavením ani pořádně vejít,“ dodává Marie Niederhafnerová.

Počet hospitalizací v novoměstské nemocnici na dětském oddělení je zhruba 2 400 za rok (včetně doprovodů). Oddělení poskytuje péči v celé řadě specializovaných ambulancí. „V ambulancích je za rok provedeno souhrnem kolem 11 000 vyšetření. Zdravotníci dětského oddělení se ročně postarají o dalších zhruba 850 narozených miminek,“ nastínila ředitelka.

Původně uvažovali jen o rekonstrukci 

Výstavba nové budovy pro malé pacienty přitom v novoměstské nemocnici původně v plánu nebyla. „Na začátku byl prostý požadavek na výměnu dosluhujících oken u pavilonu dětského oddělení,“ popisuje náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný počátek úvah o potřebě rekonstrukce objektu z padesátých let, který zjevně přestal stačit požadavkům pacientů a moderním technologiím. Ani rozšíření lůžkové části nepřinášela kompletní řešení problémů.

„Už během projektové přípravy byly průběžně odhalovány další a další vady objektu, které by bylo nutno v rámci stavby sanovat,“ poukazuje Novotný na rozhodující moment, kdy se náklady na odstranění nedostatků stávajícího objektu dostaly na úroveň výstavby nového objektu.

close Projekt v číslech: Vysočina info Zdroj: MMR zoom_in

Proto byl nakonec starý pavilon zbourán a na jeho místě začala v roce 2017 výstavba nového. Pro zaměstnance dětského oddělení to znamenalo dva roky práce v provizorních prostorách. „Stěhování bylo náročné, na náhradní prostory jsme si museli chvíli zvykat, ale zvládli jsme to my i naši malí pacienti. Velký dík patří jim a taky všem kolegům,“ připomíná primář dětského oddělení Martin Chalupský.

Podle náměstka hejtmana Vladimíra Novotného je nový pavilon dětského oddělení novoměstské nemocnice budovou hodnou 21. století: „Ukázalo se, že varianta novostavby bylo nejlepší rozhodnutí.“ Poskytuje přitom vysoký komfort a přívětivé zázemí.

Věra Palečková: Máme vše potřebné k poskytování kvalitní péče

Stavební ruch v nemocnici v Novém Městě na Moravě neutichá. Modernizují zde pavilony a pomáhají jim přitom i prostředky z fondů EU. Hovořili jsme o tom s ředitelkou novoměstské nemocnice Věrou Palečkovou.

close Věra Palečková, ředitelka Nemocnice v Novém Města na Moravě, jejímž zřizovatelem je Kraj Vysočina info Zdroj: archiv Nemocnice NMM zoom_in Vaše nemocnice v Novém Městě na Moravě se pyšní nově postavenou budovou dětského oddělení. Co napomohlo k její výstavbě?
Pavilon dětského oddělení se podařilo postavit za přispění dotace z Operačního programu Životní prostředí, která činila přes 20,5 milionu korun, celková cena vyšla na více než 68 milionů korun. Investorem stavby byl náš zřizovatel – Kraj Vysočina. Nový pavilon je moderní pasivní třípodlažní budova, skvěle zapadající do celkové architektury nemocnice. Jedním ze záměrů při jeho budování bylo rozšíření užitných ploch jak pro lůžkovou část, tak i pro ambulance. To se podařilo vybudováním jižního křídla, které směřuje do nemocničního parku.

Co se tedy výstavbou nového pavilonu zlepšilo?
Dětské oddělení získalo novostavbou podstatně více místa. Nyní je v něm 14 pokojů s vlastním sociálním zařízeníma kapacitou 46 lůžek. Můžeme při rozmísťování hospitalizovaných pacientů zcela respektovat věk a pohlaví dítěte. Dokážeme vyhovět požadavkům na hospitalizace rodičů společně s dětmi. Získali jsme prostor pro izolaci dítěte při podezření na infekční onemocnění. Vše je citlivě barevně sladěno, komfortní vybavení umožňuje poskytovat i nadstandardní služby.

Všechny naše specializované dětské ambulance poskytují péči na vysoké odborné úrovni. Díky moderním technologiím a zdravotnické technice máme špičkovou dětskou kardiologii a prenatální diagnostiku i dětskou diabetologii. Četné pochvaly od rodičů, kteří mají zkušenosti i z jiných pracovišť a vracejí se k nám, i když nejsou z naší spádové oblasti, mě utvrzují v tom, že naše dětské oddělení má vše potřebné k poskytování kvalitní péče – techniku i skvělý zdravotnický tým pod vedením primáře Martina Chalupského.

Jaké další změny v nemocnici plánujete?
Do podzimu by mělo být dokončeno zateplení objektů oddělení dlouhodobě nemocných a budovy ředitelství. Rovněž jde o projekt spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí. Ještě letos se pustíme do rekonstrukce vstupního pavilonu. Připraveny máme další projekty na zateplování budov – na řadě je radiologie, kde je i stravovací provoz, posledním bude objekt lékárny.

Jedinou nezrekonstruovanou budovou poté bude gynekologický pavilon. Počítáte také s jeho opravou?
Už teď mohu říci, že jsme s nadšením přijali rozhodnutí Rady Kraje Vysočina, díky kterému se mohou zahájit práce na prováděcí projektové dokumentaci na rekonstrukci gynekologického pavilonu. Je to jeden z nejstarších objektů v našem areálu, postavený byl v 70. letech minulého století a svým charakterem už neumožňuje poskytovat péči podle oprávněných očekávání našich pacientek.

Je více věcí, na které můžeme být pyšní – jsme moderní, ekonomicky stabilní nemocnicí s přáním být důvěryhodným partnerem pro naše pacienty. Chceme se o pacienta postarat komplexně. Tato vize se nám doslova naplnila v případě poskytování následné dlouhodobé péče o pacienta. Máme 70 standardních lůžek následné péče na oddělení dlouhodobě nemocných včetně dvou „paliativních“ hospicových lůžek pro doprovázení pacientů v terminálním stádiu, osm lůžek na jednotce dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) . Jsme jedinou nemocnicí v kraji, která disponuje samostatnou jednotkou následné intenzivní péče (NIP) pro pacienty, jež jsou dlouhodobě závislí na umělé plicní ventilaci a vyžadují specializovanou péči s důrazem na rehabilitaci, nutriční péči a psychologickou podporu. Provozujeme 24 hodinovou službu o pacienty na domácí umělé plicní ventilaci (DUPV). I s touto službou jsme jediní v kraji. Od loňska u nás funguje paliativní tým a letos jsme otevřeli ambulanci paliativní péče.

close info Zdroj: MMR zoom_in