Mléčné kvóty a konkurenceschopnost zpracování mléka a výroby sýrů v České republice byly na programu pracovní cesty ministra zemědělství, Petra Bendla, na Vysočinu.  Ten se zastavil i v Přibyslavi, konkrétně pak hovořil v zasedací místnosti společnosti Pribina v Hesově.

„Zemědělci mají obavy z budoucnosti a ptají se , jak budeme bojovat proti mléčným kvótám. Je jasné, že mléčné kvóty padnou, ale naši zemědělci to vědí už od roku 2008," konstatoval ministr a zdůraznil, že dnes se v Praze bude na ministerstvu konat takzvaný kulatý stůl se zemědělci, zástupci nevládních organizací, zpracovateli mléka i producenty, kde ministr chce přednést svoje návrhy, co udělat pro větší rozvoj domácí zemědělské produkce.

„Trendem by měla být maximální podpora živočišné výroby, nikoliv výroby rostlinné. Živočišná výroba v další souvislosti s sebou ponese i vyšší počet pracovních příležitostí na venkově. Prioritou je zlepšení komunikace mezi zpracovateli mléka a prvovýrobci tak, aby prvovýrobci, to jest například rodinné farmy, měli na trhu vyšší šance," zdůraznil ministr. Nicméně chovatelé krav při vyhlídce na pád mléčných kvót zachvacuje panika a obávají se, že budou muset výrazně snížit stavy skotu a neubrání se konkurenci dovozu mléčných výrobků ze zahraničí. To je podle ministra Bendla nesmysl a zbytečné šíření paniky.

„Žijeme v době otevřeného trhu, zvyšuje se i tlak ze strany zemí třetího světa, a nezbývá nám nic jiného, než se na tuto situaci připravit, zvýšit kvalitu a konkurenceschopnost, protože v konečné fázi to bude zákazník, kdo rozhodne. Myslím, že žádné katsastrofické scénáře se nedostaví, ale stát nemůže řídit obchodní vztahy, může jen snížit byrokracii," prohlásil ministr.

Němec velkým optimistou není

Nicméně například Michal Němec z Potravinářské komory sekce pro mléko optimismem nehýřil.

Podle jeho názoru osmdesát procent trhu ovládají obchodní řetězce, které tlačí ceny mléčných výrobků dolů a dávají přednost levným dovozům ze zahraničí. Což vede k tomu, že klesají stavy krav a dále zřejmě klesat budou. „Nejsem si jistý, zda liberalizace trhu je to nejlepší, co nás mohlo potkat," povzdechl si Němec.

Naopak Oldřich Obermaier ze společnosti Pribina vidí budoucnost růžově. „Sektor mléka je podle mého soudu stabilizovaný, jako jeden zmála. Cena mléka činí 75 procent ceny výrobku. Myslím, že se nemusíme budoucnosti bát, pokud se budeme snažit. Například náš Pribináček putuje i na rakouský trh, který je mimochodem velmi náročný na to, aby akceptoval výrobky, které nejsou kvalitní," zdůraznil Obermaier.

Podle něj dovozy mléčných výrobků ze zahraničí činí u nás asi třicet procent, ale situace je stejná všude v rámci Evropské unie. Dovozům čelí nejen Česká republika, ale i ostatní země včetně Francie a Německa. Důležité prý je, aby mléčný výrobek udržela na trhu hlavně jeho kvalita, nikoliv země původu.