Energetické Třebíčsko, které sdružuje firmy napojené na jadernou energetiku, stojí nejen o prodloužení provozu, ale také o to, aby stát deklaroval výstavbu nového zdroje energie v dukovanské lokalitě.

Vzniká proto socio-ekonomická studie, která má potvrdit dopady, s nimiž by se region v případě uzavření elektrárny jen těžko vypořádával. Nejde totiž pouze o téměř 800 zaměstnanců elektrárny, ale taky pracovníky ve firmách, které s jaderným komplexem spolupracují.

Sbírání dat ale zatím neprobíhá podle plánu. Z více než tří set dotazníků se Energetickému Třebíčsku vrátila pouze desetina. „Firmy příliš odpovídat nechtějí, jsou to pro ně často citlivé informace, my je ale musíme znát alespoň rámcově, abychom s nimi mohli argumentovat," zdůraznil předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš.

Jeho tým proto zintenzivnil úsilí při sbírání dat. „Do firem telefonujeme a přesvědčujeme je, aby nám informace poskytly. Myslím, že pokud by se nám sešla data z alespoň třetiny těch větších společností, byl by to balík, který by už měl značnou vypovídací hodnotu," zamýšlel se Jonáš. Studie má být hotová v květnu, její dílčí výsledky zazní už 25. března na další z řady konferencí, která má budoucí provoz Dukovan podpořit.

Podle ředitele Štěpanovského je stávající zařízení schopné fungovat ještě nejméně příštích dvacet let. Ministerstvo průmyslu a obchodu si myslí totéž a kromě toho dává ve výstavbě nových bloků přednost Třebíčsku před Temelínem. „Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky avizuje potřebu zahájení přípravy případné dostavby na obou stávajících lokalitách, avšak především ze sociálně-ekonomických důvodů je akcentována priorita pokračování výstavby v lokalitě Dukovany," podotkl mluvčí ministerstva Filip Matys.

Mluvčí ministerstva dále cituje národní akční plán, který jeho vyjádření potvrzuje. „Zejména z důvodů udržení pokračování výroby v lokalitě Dukovany je klíčová výstavba bloku v Dukovanech a jeho spuštění do roku 2037 tak, aby byla zajištěna kontinuita provozu jaderného zdroje a lidských zdrojů v lokalitě po období 2037, kdy se předpokládá odstavení stávající elektrárny," doplnil Filip Matys.

Vítězslav Jonáš je však k takovým slibům poměrně kritický. „Zatím se o tom jen mluví. Dosud není schválená energetická koncepce státu, která by celou problematiku vyjasnila. Je to sice pěkné, že v akčním plánu se s Dukovany počítá, zároveň ale všichni vědí, že když se bude stavět na dvou místech, tedy v Dukovanech i Temelíně po jednom bloku, tak to bude o dvacet procent dražší," mínil.

Nejpozději do června se má uskutečnit setkání zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu s firmami, které by o dodání a instalaci nového bloku stály.

Podle mluvčího Filipa Matyse je ve hře i ekonomicky výhodnější možnost, tedy že by v jedné jaderné lokalitě mohly vyrůst hned dva bloky. „Z pohledu státu je žádoucí neodkladně zahájit přípravu na umístění a výstavbu jednoho bloku v lokalitě Temelín a jednoho v lokalitě Dukovany a zároveň ochránit možná rizika tím, že budou zajištěna potřebná povolení pro možnost výstavby dvou bloků na obou lokalitách," potvrdil.

Technická kontrola

Dukovanská elektrárna, potažmo Čez, který ji provozuje, nyní tvoří podklady pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Termín dodání všech dokumentů, analýz a dat je stanovený na září. SÚJB by k předloženým materiálům měl zaujmout stanovisko do závěru prosince. „Je to podobné, jako když přijedete s autem na technickou kontrolu, ale nečekáte na to, až vám auto prohlédnou, ale přivezete s sebou spoustu podkladů, které si oni prostudují a řeknou, zda máte vozidlo v pořádku, nebo ne. My věříme, že všechno v pořádku máme," dodal ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský.

Správní řízení mezi Dukovany a SÚJB, které bude rozhodovací proces o budoucnosti elektrárny doprovázet, zatím nezačalo. „Nicméně v rovině vztahu budoucí žadatel a správní orgán probíhá mezi Čez a SÚJB řada jednání, na kterých se upřesňuje, jaké podklady a průkazy budeme požadovat," podotkl mluvčí SÚJB Radek Pokorník.

Podle Vítězslava Jonáše je úsilí o desetileté prodloužení provozu elektrárny schůdnějším procesem, než jaká bude cesta k novému bloku, který by měl stávající nahradit. „V tomto směru nemám obavy, že by provoz nejstaršího bloku neměl být prodloužen. Je to tak důležitá věc pro energetiku i pro stát, že si to nikdo nedovolí podcenit," odhadl předseda Energetického Třebíčska.