S jistou obavou vzhlížejí k této problematice firmy, které jsou na jaderném průmyslu závislé. Díky iniciativě Energetického Třebíčska, které je sdružuje, se proto sešly v sídle horní parlamentní komory v Praze.

Společně apelovaly na státní úřady, hlavně Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby zaujaly jasné stanovisko k budoucnosti jaderné energetiky v zemi. „Má stát představu, jak udrží české soukromé firmy v kondici, aby tyto firmy mohly naskočit do výstavby nového jaderného zdroje, jehož realizace se odkládá?" ptal se generální ředitel firmy Královopolská Ria Ctirad Nečas.

Jednání v Senátu se zúčastnil náměstek ministra průmyslu a obchodu Pavel Šolc. Na přímý dotaz reagoval ubezpečením, že stát určitou představu má a že jedná například s korejskými firmami, které jsou připraveny domluvit se s těmi českými na dodávkách a na propojení know-how.

Ideální čas pro investici do jádra

České podniky z jaderného průmyslu jsou údajně schopné se na budování nových bloků podílet. Podle Antona Slobodina ze společnosti Kabex se snaží udržet i potřebný počet zaměstnanců, aby případnou zakázku zvládly. „Je ideální čas investovat do jádra. Pro nás malé dodavatele je velmi důležité účastnit se dodávek. za dvacet let může být zcela jiná situace. Výstavba jádra není jen o tom, že budeme mít z čeho vyrábět elektřinu, je to také o zaměstnanosti, udržení know-how," mínil Anton Slobodin.

Náměstek ministra Pavel Šolc na jednání představil přípravu legislativy a stav Aktualizace státní energetické koncepce a Národního akčního plánu jaderné energetiky. Postoj veřejnosti k Dukovanům se pokusil shrnout předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš, který zastupoval téměř 140 obcí a třiadvacet institucí a firem. „Region je připraven na výstavbu pátého bloku, veřejnost je jednoznačně naladěna pro jádro a očekává jasné rozhodnutí vlády," zdůraznil Jonáš.

Aktivitu Energetického Třebíčska a zejména jeho snahu zajistit včasnou reakci vlády na budoucí situaci v české energetice ocenil senátor Miloš Vystrčil. „Strategické rozhodnutí státu, jakým způsobem do budoucna zajistíme dostatečnou a bezpečnou výrobu energie, již nelze odkládat. Každý další odklad vede ke zvyšování nejen energetické, ale i sociální nejistoty a ohrožuje naši budoucí energetickou soběstačnost," poznamenal senátor Vystrčil.