Nově uzavřená rámcová smlouva o spolupráci mezi Tedom a Bosch Thermotechnik zahrnuje dodávky malých a středních kogeneračních jednotek o elektrickém výkonu 30 až 530 kW. Buderus tím zcela nahrazuje svoje současné kogenerační jednotky Loganova a díky spolupráci se skupinou Tedom své portfolio navíc i rozšiřuje.

„Tedom pro nás představuje klíčového partnera, který skvěle posílí naši nabídku tepelných zařízení a systémů, mezi kterými mají kogenerační jednotky významné postavení. Díky rozšíření výkonového portfolia směrem nahoru i dolů budeme moci našim zákazníkům nabídnout nová řešení i pro větší či menší aplikace,“ sdělil Ulrich Inderthal, ředitel pro kogeneraci a elektrifikaci Buderus Německo.

Generální ředitel Tedomu Jeleček poznamenal, že pro jeho společnost představuje tato zakázka i velký závazek. „Počet kogeneračních jednotek, které budeme ročně na trh dodávat, se naším partnerstvím s BOSCH Thermotechnik výrazně zvyšuje,“ řekl v návaznosti na informaci, že firma přijme další zaměstnance.

O společnosti  

Tedom Group je skupina firem, která se věnuje vývoji a výrobě kogeneračních jednotek, což jsou energeticky úsporná zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Skupinu tvoří mateřská společnost se svými zahraničními dceřinými firmami, z nichž nejvýznamnější je německá Tedom Schnell GmbH. Další členové skupiny působí v Polsku, Rusku, USA a na Slovensku. Tedom Group má v Česku a Německu pět výrobních závodů s více než 750 zaměstnanci.
 
Tedom a.s. vznikla v roce 1991 a od té doby se stala celosvětově známou značkou v oblasti kogenerace. Je aktivní ve více než 40 zemích po celém světě. Má sídlo v Třebíči a v České republice zaměstnává přes 500 pracovníků. Pro své kogenerační jednotky vyvíjí a vyrábí vlastní spalovací motory a současně upravuje motory renomovaných světových výrobců. V nabídce má plynové kogenerační jednotky s elektrickým výkonem od 20 kW do 4,5 MW.
 
Kogenerace je společná výroba elektřiny a tepla. Její největší výhodou je vysoká efektivita využití energie v palivu, která činí přes 90 %. Díky kogeneraci se šetří nejen palivové zdroje, nýbrž i významné množství emisí CO2.
 
Oproti klasickým elektrárnám, ve kterých je teplo vzniklé při výrobě elektrické energie většinou vypouštěno do okolí, využívají kogenerační jednotky toto teplo k vytápění, což výrobu elektřiny výrazně zefektivňuje.
Díky své flexibilitě jsou kogenerační jednotky také vhodným doplňkem obnovitelných zdrojů energie v době, kdy nesvítí slunce nebo nefouká vítr.
Zdroj: Tedom