Ze stávajících tří zaměstnanců v jihlavské regionální kanceláři zůstanou jenom dva. „Agentura CzechInvest zachová stávající počet svých regionálních kanceláří. Dojde pouze k optimalizaci vnitřního chodu agentury, včetně snížení počtu jejích zaměstnanců, který ale nebude mít přímý dopad na její klienty,“ vysvětlila mluvčí Lucie Kocourková.


Ke změnám vnitřního chodu agentury došlo v důsledku redukce příspěvků ze státního rozpočtu. Agentura tak sáhla po centralizaci agendy strukturálních fondů.


Podpora bezplatného poradenství klientům bude i nadále zachována. „Objem služeb se částečně omezí, ale podnikatelé by změny neměli výrazně pocítit. Možná, že jejich „odbavení“ nebude tak plynulé jako dříve, ale v podstatě se pro ně nic nezmění,“ podotkla Lucie Kocourková.


„Pokud má taková organizace zastoupení přímo v kraji, je to určitě lepší. Lidé, kteří v ní pracují, znají dobře místní prostředí a lépe se s nimi komunikuje, než kdyby museli podnikatelé dojíždět například do Brna nebo do Prahy,“ myslí si ředitel Hospodářské komory Jihlava Tomáš Prcha.


Kraji Vysočina se ale změny v CzechInvestu příliš nezamlouvají. „Navrhované zrušení konzultačních a administrativních činností v regionální kanceláři CzechInvest jistě nepřispěje k lepšímu čerpání finančních prostředků ze strany podnikatelského sektoru,“ míní radní kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Martin Hyský (ČSSD). „Vzhledem k náročnosti a proměnlivosti dotačních pravidel je dle mého názoru konzultační místo v každém regionu nezbytné. Špatná informovanost jak žadatele, tak příjemce dotace může vést například ke krácení dotací, zamítnutí projektu nebo vrácení celé dotace i s příslušnou penalizací,“ řekl Hyský.