„Ke Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost byla žádost podána 24. září," řekl mluvčí jaderné elektrárny Jiří Bezděk.

První blok je od 28. srpna podle plánu odstaven a probíhají v něm mimo jiné i kontroly zařízení. Výsledky prověrky tlakové nádoby reaktoru, která je limitující pro další provoz bloku, jsou podle mluvčího dobré.

„Podle aktuálně dostupných výsledků je zbytková životnost tlakové nádoby zajištěna minimálně po další desetileté období," uvedl mluvčí Bezděk. Doplnil, že reaktory zbývajících tří dukovanských bloků vykazují ještě lepší výsledky.

„První blok byl do provozu uveden jako první, jeho tlaková nádoba byla zatížena provozními vlivy více než u zbývajících reaktorů," vysvětlil Bezděk. Blok číslo jedna se rozjel v květnu 1985. Poslední čtvrtý blok Dukovan začal fungovat v červenci 1987.

Dukovany mají instalovaný výkon kolem 2 000 megawattů. Při plném provozu pokrývají pětinu celkové spotřeby elektrické energie v ČR.

V elektrárně ale nyní stojí také bloky číslo dvě a tři, a to kvůli mimořádným kontrolám svárů. Tyto odstávky začaly 18. a 19. září, trvat by měly měsíc.

Odstávka prvního bloku bude dlouhá dva měsíce. Kromě kontrol zařízení v tomto bloku pracovníci také dokončují investiční akce a vymění pětinu jaderného paliva.

Jaderná elektrárna Dukovany měla být podle původního projektu v provozu 30 let, ČEZ chce modernizacemi zařízení její životnost podstatně prodloužit.