Ne všude však jdou výkupy snadno. Zastupitelé Slavětic prodat obecní pozemky odmítli. „Hlavně šlo o polní cesty, které ale vedou k soukromým parcelám. Kdybychom je prodali, znemožnili bychom tím přístup občanů k jejich pozemkům," vysvětloval slavětický starosta René Moravec.

Připustil však možnost, že za určitých podmínek se obec odprodeji bránit nebude. „Pokud se ČEZu podaří vykoupit pozemky od soukromých vlastníků, ke kterým komunikace vedou, tak bychom je uvolnit mohli," poznamenal.

Podle Martina Uhlíře, manažera společnosti ČEZ pro rozšíření Dukovan, je každé jednání o výkupu pozemků specifické. Částečný neúspěch ve Slavěticích však projekt na výstavbu pátého jaderného bloku neohrozí. „Nenecháváme to jen na jednání, ale už teď jsme připraveni na jiné možnosti, třeba vést sítě jinudy. Osobně ale věřím, že se všechno dojednat nakonec podaří," dodal Uhlíř.

Hladce šla naopak jednání v Dukovanech. K případné výstavbě pátého jaderného bloku tam ČEZu chyběly necelé dva hektary, jejichž prodej obecní zastupitelé schválili. „Budou to pozemky spojené s rozvojem elektrárny. Takovému záměru nechceme bránit," řekl dukovanský starosta Miroslav Křišťál. „Odsouhlasili jsme to ale s drobnými podmínkami, jako třeba se zaplacením dřeva, které na části jednoho pozemku je," podotkl.

Případný pátý blok Dukovan by měl stát převážně v katastru Skryje, kde už ČEZ strategické pozemky získal v minulosti. „Nyní jde o to, abychom měli kudy vést odvody dešťové vody, propojení na čistírnu odpadních vod nebo přívody elektrické energie. Jsou to drobnější parcely, které nám umožní lépe se při stavbě pohybovat," popsal Martin Uhlíř.

ČEZ už kolem stávající elektrárny vlastní desítky hektarů. „Jeho plánem bylo mít přibližně kilometrový okruh," podotkl předseda sdružení Energetické Třebíčsko Vítězslav Jonáš. Každý metr čtvereční ČEZ dlouhodobě vykupuje za 123 korun.

Kam se rozrůstat, už tedy elektrárna má. Podle Vítězslava Jonáše však definitivní slovo o stavbě pátého bloku nepadlo. Oproti době před dvěma roky, kdy probíhal tendr na dostavbu elektrárny Temelín, už však nyní vidí světlo na konci tunelu. „Podařilo se to díky soustředěnému tlaku celé veřejnosti, obcí i našeho sdružení. Vyjádření politiků nyní směřují prioritně k Dukovanům. Mám na mysli premiéra Sobotku, ministra průmyslu Mládka i pana Babiše, se kterým jsme se před týdnem sešli," podotkl předseda Energetického Třebíčska.

K jistotě pátého bloku však ještě mnohé chybí. Vláda by sice podle něj měla do dvou týdnů schválit aktualizaci státní energetické koncepce, která bude s rozšířením Dukovan počítat, hmatatelnější kroky jsou však zatím vzdálené. „Za současné legislativy by se ani nový blok před dosloužením těch stávajících postavit nepodařilo. Proto budeme iniciovat jednání v Senátu a vystoupím i před sněmovním podvýborem pro energetiku," předeslal Vítězslav Jonáš.