Konal se tam Běh naděje, který byl inspirován známým Během Terryho Foxe, jenž musel být minulý rok ukončen, protože se podmínky neslučovaly s našimi právními předpisy. Myšlenka však zůstává stejná.

Běh naděje má jednak získat prostředky na výzkum rakoviny, ale také iniciovat solidaritu mezi lidmi, a proto je trať možné absolvovat jakýmkoli způsobem.

V Libušině údolí se včera scházeli lidé v hojném počtu.