„Běh naděje lze charakterizovat jako součást moderního životního stylu spojenou s aktivním pohybem a současně jako podporu veřejnosti k onkologické problematice. Běh je spojen se sbírkou, jejíž výtěžek bude zaslán na oddělení dětské hematologie a onkologie v Motole a do laboratoří molekulární genetiky. Právě výzkumné laboratoře se zabývají molekulární diagnostikou pacientů s dětskými leukemiemi z celé ČR a výzkumem různých aspektů leukemie a jejich léčby,“ řekl pověřený organizátor běhu z třebíčského Sokola Jaroslav Bohutínský.

Start běhu je v Tyršových sadech u sochy plk. Švece. Cíl trati je na sokolském stadionu, kde na běžce čeká doprovodný program. Slavnostní starty jsou na programu v 10 a 15 hodin, na trať lze vyběhnout i průběžně až do 16 hodin. Běžci mají na výběr ze dvou tras, první je bezbariérová pro méně zdatné a kočárky, druhá je pro zdatnější běžce a obsahuje terénní prvky. „Běh naděje má dva hlavní cíle. Získat prostředky na výzkum rakoviny, iniciovat solidaritu zdravých a nemocných lidí a apelovat na zdravý životní styl a prevenci onemocnění mezi mladou generací,“ sdělil Bohutínský.

Celý výtěžek je věnován na výzkum rakoviny v ČR. „Měl jsem možnost navštívit oddělení dětské hematologie a onkologie. Když člověk vidí děti, které čekají na pomoc vědců a lékařů a na pomoc i nás, aby mohly opustit lůžka izolačních pokojů, uvědomí si potřebu a smysl podpory a naději ve všech sbírkách na jejich záchranu,“ apeloval Bohutínský.