Vyplývá to z preventivní a výchovné dopravní akce Mládež a dopravní předpisy. Ta v minulém týdnu proběhla za spolupráce studentů Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotní v Třebíči, Policie ČR a aktivu BESIP při MěÚ Třebíč.


„I přestože svítil signál se dvěma červenými světly přejezdového zařízení, projeli přes přejezd ještě dva řidiči automobilů a jeden cyklista,“ oznámila smutnou skutečnost organizátorka a koordinátorka Zdravého města Iveta Ondráčková.


Nejtragičtější rok


Procentuální počet neukázněných řidičů od loňského roku, kdy proběhla stejná akce, se znovu zvýšil a překročil hranici pětasedmdesáti procent. A to i přesto, že se letos na železničních přejezdech stalo na Třebíčsku víc smrtelných nehod než v předešlých letech.


„Letošní rok je v tomto ohledu nejtragičtější,“ řekl mluvčí drážní inspekce Martin Drápal a doložil to i statistikou: „Od roku 2008 až do konce srpna zemřeli na železničních přejezdech Třebíčska tři lidé, dva z toho letos. Z celkového počtu šesti zraněných jich rok 2010 reprezentují hned čtyři.“


Studenti se zaměřili i na to, jak řidiči dodržují značku Stůj, dej přednost v jízdě!.


Přestože tam je situace v respektování dopravních předpisů lepší, ani tak není zrovna růžová. Data, která studenti nasbírali na čtyřech místech, ukazují, že z celkového počtu čtyři sta jedenáct značku ignoruje více než třetina – 144.


Špatný příklad budoucím řidičům


„Akce rozhodně přispěla ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Souběžně ale ukázala, že mnozí řidiči stále nedodržují pravidla provozu na pozemních komunikacích. Tím, že se nechovají ohleduplně a ukázněně vůči ostatním účastníkům silničního provozu, nejsou bohužel ani dobrým příkladem našim studentům – budoucím řidičům,“ zhodnotila celou akci Iveta Ondráčková.