„Policisté z obvodního oddělení v Třebíči okolí nálezu zajistili a přivolali pyrotechnika. Pyrotechnik po příjezdu potvrdil, že se skutečně jedná o munici, a to konkrétně o protipancéřový dělostřelecký granát ráže 88 milimetrů. Granát následně zajistil a převezl jej k odborné likvidaci,“ popsal mluvčí policistů David Linhart.

K nálezům nevybuchlé munice, která pochází zejména z období druhé světové války, dochází na Vysočině často. Výjimečné nejsou ani nálezy munice z období první světové války nebo z meziválečného období. „Nebezpečí nalezené munice tkví zejména v tom, že není zřejmé, v jakém stavu se nachází iniciační mechanismy. Některé mohou být vlivem času naprosto nefunkční, jiné se časem stanou maximálně citlivými a při jakékoliv neodborné manipulaci může dojít k jejich aktivaci,“ varoval David Linhart.

Lidé, kteří při výkopových pracích, při úklidu ve starých objektech nebo na procházce v lese narazí na podezřelé předměty a budou mít byť jen sebemenší podezření, že by se mohlo jednat o munici, či její součásti, se na doporučení policistů mají řídit následujícími pokyny:

• Přerušit veškeré práce
• S předmětem nemanipulovat a nedotýkat se ho
• Přivolat Policii České republiky
• Dle možností zajistit, aby se do příjezdu policie k předmětu nikdo nepřibližoval

„Za žádných okolností se neobávejte nález munice ohlásit. Činíte tak v dobré víře a ve snaze zabránit škodám na životech, zdraví a majetku osob,“ vzkazuje David Linhart.