Na kombajnu se vyskytla porucha a ten zablokoval silnici II/360 za křižovatkou na Slavice.

Provoz na místě musela řídit policie.

K uvolnění komunikace došlo po čtvrté hodině.