Přesně před 555 lety uherský král Matyáš Korvín táhl přes Vysočinu na českého krále Jiřího z Poděbrad a jeho syny. Matyášova vojska například dorazila dvanáctého května 1468 k Třebíči, kterou následně vydrancovala a vypálila do té míry, že město na několik let přestalo existovat. Jiří z Poděbrad pak Matyášovi jeho běsnění aspoň částečně oplatil v bitvě u Vilémova na opačné straně našeho kraje.

Není bez zajímavosti, že i král Karel III., jehož korunovaci jsme mohli sledovat minulou sobotu, je spřízněn s českou šlechtou. S Přemyslovci, Lucemburky – a také se zmíněným Jiřím z Poděbrad. Jiřího dcera Zdenka se totiž vdala za Albrechta III. Saského a dala mu osm dětí, z nichž čtyři se dožily dospělosti. Právě ze saského rodu windorská dynastie pochází. Pomýšleli-li bychom snad tedy na obnovení monarchie, některý z Windsorů by mohl být tím, komu bychom na hlavu mohli nasadit svatováclavskou korunu.

Hymnou Spojeného království je God Save the King. Tedy Bůh ochraňuj krále, kteréžto heslo jsme mohli několikrát slyšet i během korunovace Karla III. Toto zvolání ale vlastně znamená ‚krále a jeho lid', neboť král je pro změnu ochráncem lidu.

Kéž tedy Bůh ochraňuje nejen krále Karla III., ale i jeho lid. Nejen ten ze Spojeného království a Commonwealthu, ale i ze zemí, s nimiž jsou Windsorové spřízněni. Tedy i lid z Vysočiny, o kterou před 555 lety sváděl líté boje jeho prapředek král Jiří z Poděbrad.