Výčitky, nadávky, slzy. Zasedání třebíčského zastupitelstva byl jeden velký proud emocí. Nejprve mezi provozovatelkou pouťových atrakcí Barborou Kočkovou a místostarostou Milošem Hrůzou, pak mezi zastupiteli. Nezúčastněný divák mohl nabýt dojmu, že sleduje telenovelu z prostředí parlamentu nějaké banánové jihoamerické republiky.

Hrůza měl dle Kočkové přislíbit, že její rodina bude o adventu provozovat na třebíčském Karlově náměstí ruské kolo. Na základě toho prý Kočkovi nechali kolo za pět milionů korun vyrobit, kvůli čemuž se zadlužili. Jenže pak přišel jiný provozovatel s jiným kolem a Kočkovým zůstaly oči pro pláč. Hrůza ale tvrdí, že nic nesliboval.

Zdroj: Město Třebíč (starosta Pavel Pacal mluví o fungování pracovní skupiny)

Ve sporu mezi těmi dvěma zapadla jiná věc – a sice tvrzení starosty Pavla Pacala, že o výběru atrakce rozhodla pracovní skupina s názvem Vánoční Třebíč. Ta pak doporučila kulturnímu středisku, ať atrakci sjedná u konkurence. Žádné písemné podklady k tomu ale nejsou, neboť skupina prý nemusí dělat zápisy. A není orgánem města – tedy není ani odpovědná zastupitelstvu.

Funguje-li to opravdu tak lehce, je to skvělý návod i pro ostatní města. V nadsázce řečeno: Až bude třeba Jihlavská astronomická společnost chtít v Jihlavě postavit kosmodrom, stačí zajít za primátorem, ten jmenuje nějakou skupinu, ta to odsouhlasí a jednáním o kosmodromu pověří Služby města Jihlavy. Načež bude z obliga rada i zastupitelstvo města. Jak prosté, milý Watsone.