Ale mělo to háček. Bohatí za vinu platili a šli od soudu domů. Ve vězení tak končili jen chudí. Jim kat dopřál různé formy práva útrpného. Dneska také gauner vězení neokusí. Stačí zamávat peněženkou a může řádit dál? Středověk šel ale ještě dál. Znal i takzvanou daň za prolitou krev.

Letos bude ve zvířátkovém betlému nainstalováno třicet zvířátek.
Ve Lhotkách mají zvířátkový betlém. K vidění bude až do Hromnic

Když šlechtic zmrzačil či zabil poddaného, stačilo, když pozůstalé rodině zaplatil určitý obnos. Život plebsu neměl valnou cenu. Naopak když poddaný vztáhl ruku na pána, čekalo ho popraviště. S ohledem na to, jakou míru pokřivenosti současná společnost a její právo vykazuje stále častěji vůči poddaným a elitám , třeba se i oblasti závažných zločinů k podobným krokům rychle dopracujeme.