To jsou jen některá hesla týkající se rezortu školství, která se objevují v předvolebních slibech. Je jedno které strany. Všude jsou stejná a bohužel stejný je většinou i výsledek.

Po volbách nás už však informují novinové titulky, že: „Na zvýšení platů učitelům letos nebude nebo Ministerstvo je neseriózní, zlobí se speciální pedagogové.“

Prioritou se stávájí úplně jiné věci. Jan Amos Komenský říkal: „Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. “

Vzdělání je zkrátka investicí. Dlouhodobou. A je těžké chtít vidět jeho perspektivu po někom, kdo nevidí dál, než za čtyřleté období.