Třebíčský deník uveřejnil článek o tom, že paní Ludmila Dlhá z Třebíče změnila svého dodavatele elektřiny a plynu a namísto očekávané úspory platí více.


Článek konkrétně uvádí, že se paní Dlhé po přechodu k Bohemia Energy zvedly zálohy za plyn o tisíce korun měsíčně. Ve skutečnosti paní Dlhá platí za elektřinu a plyn méně, než kolik by platila u svého původního dodavatele.


Zvýšení záloh vyplynulo z prvního vyúčtování dodávek plynu, které bylo učiněno za období od 1. 10. 2009 do 4. 5. 2010.


Za toto „zimní období“ měla paní Dlhá logicky nedoplatek, protože zálohy za plyn se platí stejně vysoké po celý rok, ale spotřeba plynu v tomto topném období je daleko vyšší, než po zbytek roku. A ke zvýšení záloh došlo právě z důvodu tohoto nedoplatku. Automatický systém výpočtu záloh vždy zvýší zálohy po té, co má zákazník za předcházející období nedoplatek. Výpočet záloh pro 200 tisíc zákazníků nelze dělat ručně.


Kolik zákazník za elektřinu a plyn opravdu zaplatí, není dáno výší záloh (proto se měsíční platba jmenuje záloha), ale až vyúčtováním. Paní Dlhá bude mít v dalším vyúčtování přeplatek a peníze jí budou vráceny, protože další vyúčtování bude převážně za „letní“ období, kdy plynem topí minimálně.


Informace v článku o tom, že paní Dlhá nedostala od společnosti Bohemia Energy vysvětlení, není pravdivé. Paní Dlhá volala několikrát na informační linku a vysvětlení dostala. Záznamy z volání jsou k dispozici.


Operátoři jsou na tento případ velmi dobře připraveni, protože první vyúčtování při změně dodavatele elektřiny nebo plynu se většinou činí za jiné období, než na jaké byl zákazník do té doby zvyklý.


To, že noví dodavatelé elektřiny a plynu jsou lacinější než ti původní, dokládá i vyúčtování paní Dlhé za elektřinu (spotřeba elektřiny kolísá s ročním obdobím daleko méně než u plynu). Za zúčtovací období od 1. 10. 2009 do 8. 1. 2010 měla paní Dlhá čistý přeplatek 700 Kč (přeplatek byl ve výši 1845 Kč, ale byla v něm zahrnuta celá záloha za leden, a proto píšeme o 700 Kč jako o přeplatku čistém).


Změna dodavatele elektřiny a plynu je pro zákazníka velmi snadná, stačí podepsat plnou moc a nový dodavatel zajistí vše sám. Porozumět systému záloh a vyúčtování v prvním období po změně dodavatele snadné není. Je to přechodné období, kdy jsou odečty elektřiny a plynu dělány za kratší období, než na jaké byli zákazníci dlouhodobě zvyklí. Věnovat jim dostatečnou pozornost se však vyplatí, protože alternativní dodavatelé přinášejí reálné úspory na elektřině a plynu.


Richard Štrégl,
tiskový mluvčí Bohemia Energy