Seminář pořádala Základní umělecká škola Resonance Třebíč ve spolupráci s pražskou firmou K-Audio Impex s.r.o. Resonance byla zřízena jako první klávesová ZUŠ v republice, od počátku se zde vyučuje na kvalitních hudebních nástrojích, dnes je škola vybavena výbornými syntetizátory a digitálními pianiny.