Přírůstky do muzejní sbírky projednávala závěrem loňského roku komise pro nákup a vyřazování sbírek třebíčského muzea. Vedle několika jednotlivých darů, například v podobě precizně zpracovaných kraslic, obrazu Kapucínské hrobky v Palermu od Františka Šindeláře či náramkového leteckého kompasu, byla sbírka Muzea Vysočiny Třebíč rozšířena právě o ucelený soubor obrazů Zdeňka Štajnce.

Štajnc, narozený roku 1948, který se výtvarným uměním začal systematicky zabývat v šedesátých letech, kdy společně se Zdeňkem Šplíchalem, Milanem Nestrojilem a Miroslavem Pálkou založil třebíčskou Skupinu 4. Členové skupiny, v částečně proměněném složení, společně vystavují dodnes. Založení této skupiny inicioval třebíčský básník, výtvarník, překladatel a pedagog Ladislav Novák, který Štajncovu tvorbu výrazným způsobem, týkajícím se zejména výtvarných technik, ovlivnil.

„Pro Štajncovu tvorbu je charakteristické významové i estetické přehodnocování významů nalezených tištěných materiálů, do nichž zasahuje různými způsoby a zkoumá vztah daného s nově přidaným. Základem mu jsou mapy, partitury, reprodukce obrazů, texty či fotografie z kalendářů, které nově interpretuje pomocí dekalku, drippingu, koláže, froasáže a alchymáže, nebo do nich vpisuje vlastní automatické texty, rýsuje přímky, kružnice či další geometrické tvary. Vztah mezi původní tiskovinou a její novou interpretací bývá často podtržen hravým názvem," uvedla Lucie Pálková, kurátorka sbírky výtvarného umění třebíčského muzea, která společně s autorem samotným vybírala všechny darované obrazy.

Muzeum Vysočiny Třebíč je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina. Zaměřuje se hlavně na území třebíčského regionu. Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů činí v současnosti 168 tisíc.