„Cílem dramaturgie zámeckých koncertů je navazovat na významnou hudební tradici zámku z konce 18. a první poloviny 19. století, kdy byla Náměšť významným hudebním sídlem ve střední Evropě,“ řekl kastelán zámku Marek Buš.

Letošní koncert nabídne v podání kvarteta Ensemble Kammermusik Wien skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Franze Schuberta, současného rakouského skladatele Balduina Sulzera a především Josepha Haydna.

Koncert začíná tuto sobotu v 17 hodin, vstupné činí 250 korun. Po skončení bude následovat společenský večer v reprezentačních prostorách zámku, vstupné činí 1 000 korun.