Surrealismus jako životní postoj umělců a způsob jejich vyjadřování ve výtvarné a literární oblasti vznikl v Paříži před sto lety. Dvě aktuální výstavy přístupné v mlýnské galerii vznikly z podnětu tohoto výročí. První, má název Tajemná melodie, je přehlídkou děl členů Stir up. V pozadí druhé, s titulem Náš chaos je vynikající a stále se zlepšuje, je zvýrazňujícím motivem životní jubileum autora – Václava Pajurka, letos pětasedmdesátiletého guru skupiny. Ke kolekci jeho obrazů připojili členové skupiny Stir up díla k poctě jubilantově.

Pajurkova cesta surrealismem započala v 60. letech minulého století spoluzaložením skupiny Lacoste v Brně (spoluzakladatelem byl rovněž Josef Kremláček), po listopadu byl členem Společnosti Karla Teiga v Ostravě a v roce 1995 zakládajícím členem skupiny Stir up. V malbách z posledních let, nyní vystavených v Galerii Čertův ocas, uplatnil obě příznačné tendence surrealismu. V první čerpá z konkrétních představ snového či fantazijního charakteru. V druhé je zpravidla v převaze princip tzv. automatismu, očekávající překvapivé obrazy spíše od náhody.

Výstavy v Galerii Čertův ocas jsou přístupné do konce července, denně od 9.00 do 11.30 hod, o víkendech také od 14.00 do 16.00 hod.

Jan Dočekal