Ladislav Novák (4. srpna 1925 Turnov – 28. července 1999 Třebíč) se v českém umění druhé poloviny 20. století prosadil na poli literárním i výtvarném. Třebíč, ve které umělec prožil většinu svého života a kde většinu svých děl vytvořil, je s ním neodmyslitelně spjata a Novák patří k jejím nejvýznamnějším osobnostem. Soustředil se na práci s papírem, snažil se probudit divákovu fantazii a v nových souvislostech objevit skrytou krásu obrazů a slov. Charakteristickými rysy jeho tvorby jsou takzvaná tvořivá destrukce, užití více či méně řízené náhody a jeho obdivuhodná představivost.

Výstava v konírně třebíčského zámku je koncipována jako průřez Novákovou tvorbou. „Návštěvníci se mohou seznámit s objekty z přelomu 50. a 60. let, s pracemi na papíře na pomezí literárního a výtvarného díla, s jeho vlastními technikami alchymáže, topologické kresby, veronáže, dále s froasážemi, které v jeho tvorbě dominují, a s litými tušemi, jimž se věnoval v posledním roce života,“ popsal Michal Zábrš.

Vystavená díla pocházejí ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč, Musea Kampa, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a od soukromých sběratelů. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 27. června od 17 hodin v prostorách konírny třebíčského zámku. Výstava pak bude k vidění do 6. října tohoto roku.

Pozvánka na výstavu.