Výsledkem pětiletého výzkumu je unikátní výstava o stavitelském rodu Herzánů, která začne v konírně třebíčského zámku. Představí zásadní stavby realizované třebíčským rodem s dvousetletou tradicí.

„Herzáni vždy reflektovali současné trendy a uchovávali si neotřelý pohled na využití tendenčních stylů, které aplikovali citlivě v kontextu s místem, historií a tradicí. Těší mě, že díky výzkumu Národního památkového ústavu se podařilo znovuobjevit tento stavitelský rod, který napříč generacemi naplňoval sen o moderním stavebním podniku a významně ovlivnil architektonický ráz Třebíče,“ uvedla generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

Na počátku zrodu úspěšné stavební firmy stálo kvalitní řemeslo. Herzánové začínali jako tesaři, postupně se etablovali jako stavitelé a po znárodnění si našli cestu jako architekti. Angažovali se ve veřejných spolcích, představitelé posledních generací se věnovali mládeži a jejímu formování prostřednictvím sokolnických aktivit a táborničení. Právě dřevěné předměty k táborákovým aktivitám, které zpracovával ve volném čase architekt Jiří Herzán, budou rovněž součástí výstavy.

Výstava o stavitelském rodu z Třebíče bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 24. ledna v 17 hodin v konírně zámku Třebíč. K vidění bude až do 31. března tohoto roku.