Program začíná ve 14 hodin veselou pohádkou O kouzelné rybce, kterou si pro děti připravilo Divadlo Malvína. „Po skončení pohádky budou pro děti v židovské domácnosti v Domě Seligmanna Bauera připraveny purimové dílničky a nebudou chybět ani židovské speciality a Hamanovy uši, čili sváteční purimové pečivo,“ řekla organizátorka Dáša Juráňová.

Další programový blok je určen dospělým návštěvníkům. Rabín Menaše Kliment v něm pohovoří o svých povinnostech při dozorování košer vína a také popíše úlohu vína v judaismu. Přednáška spojená s ochutnávkou začíná v 15.30 hodin. „Na setkání s rabínem si prosím rezervujte místa na kontaktech 568 610 023, infosynagoga@mkstrebic.cz,“ vyzvala Dáša Juráňová.

Purim je nejveselejší židovský svátek. Připomíná vysvobození perských Židů z intrik vezíra Hamana.