Většina akcí se uskuteční v náměšťském kostele svatého Jana Křtitele. Tam se také koná speciální „půlnoční" mše svatá pro děti. Ta se samozřejmě uskuteční ve čtvrtek a začne už v 16 hodin. Noční bohoslužba bude v témže chrámu od půl jedenácté večer. O vánočních svátcích se uskuteční také řada koncertů. Na Boží hod je na programu pásmo dětí a mládeže od tří hodin odpoledne a v sobotu koncert komorního orchestru Cantorum, který začne ve čtyři hodiny odpoledne.

Tříkrálový průvod s živým betlémem se pak bude konat 2. ledna na Masarykově náměstí