Výstava bude slavnostně zahájena ve středu v 17 hodin. „Snažili jsme se exponáty vybírat tak, aby mezi nimi byla zastoupena většina technik, které Novák používal," řekla Jitka Fischerová z třebíčského městského kulturního střediska. Návštěvníci uvidí mimo jiné například originál topologické kresby, která byla později použita jako ilustrace ke knize Textamenty. Lidé si budou také moci koupit knihy i originály Novákových grafik.

Stálá expozice věnovaná Ladislavu Novákovi byla v Třebíči poprvé otevřena v roce 2002, od té doby se pravidelně v ročních intervalech mění vystavená díla i další exponáty. „Díla jsou vzácná a dlouhodobě na světle trpí, proto se mění každý rok," uvedla Fischerová. Naposledy se expozice pro návštěvníky Zadní synagogy uzavřela loni v listopadu.

Novák, který po většinu svého života žil a tvořil v Třebíči, byl předním českým představitelem výtvarného surrealismu. Vynikl také jako básník, psal konkrétní i fonickou poezii, která klade důraz na zvukové navození události či atmosféry. Ve výtvarném projevu je Novák autorem specifické techniky froasáže. Při ní umělec zmačká plochu papíru a následným nanášením barvy, jejím vymýváním a opětovným nanášením vytvoří základ, který dále upravuje konturováním, dokreslováním a vrstvením dalších barev.