Program by měl být podle ředitelky městského kulturního střediska Hany Štěpničkové bohatší než v minulých letech. „Letošní novinkou bude divadelní představení O královně Ester v podání dětského divadelního souboru Feigele při Židovské obci v Praze,“ řekla Štěpničková. S přednáškou na téma Život a literatura vystoupí spisovatel Arnošt Lustig. Publicista a novinář Stanislav Motl představí autorský filmový dokument Živý mrtvý.


Přežila holocaust


„Marta Kottová, která přežila holokaust a každoročně zapaluje sedmiramenný svícen a tradiční symbol judaismu menoru, sama pozvala například Tomáše Töpfera či Davida Krause,“ řekla Štěpničková. Návštěvníci zhlédnou vystoupení třebíčské taneční skupiny Yocheved, mohou se ale také zúčastnit výuky židovských tanců.


Festival se uskuteční ve dnech 29. až 31. července. Jako každoročně bude festivalové dění pod zvýšeným dohledem policistů i městských strážníků. „V minulosti prošla městem během konání festivalu skupina extremistů vykřikujících protižidovská hesla, chceme zamezit případným konfliktům,“ dodala Štěpničková. Třebíčský židovský festival je jedním z řady podobných přehlídek židovské kultury, které se v Česku pořádají. Velkou tradici má například festival v Boskovicích.


V třebíčské čtvrti Zámostí žila židovská komunita po staletí v poměrně klidném sousedství s okolní křesťanskou většinou. Teprve události druhé světové války definitivně ukončily existenci židovské náboženské obce. Za komunistického režimu mělo být Zámostí srovnáno se zemí, dnes jako památka zapsaná na prestižním seznamu UNESCO láká do města desetitisíce turistů z celého světa.

Výběr z programu: Zadní synagoga

Čtvrtek 29.července
16.00– Slavnostní zahájení festivalu.
17.00 - Iva Steinová - přednáška „Symbolika židovských náhrobků“
18.00 - Vystoupení taneční skupiny YOCHEVED
18.30 - Publicista a novinář Stanislav Motl představí autorský
filmový dokument „Živý mrtvý“
19.30 - ALEXANDER a NATALIE SHONERT - Židovské housle -
program židovské hudby pro housle a klavír
20.30 - ARNOŠT LUSTIG - „Život a literatura“ - přednáška spojená
s besedou
21.30 - Koprodukční film VŠICHNI MOJI BLÍZCÍ

Pátek 30.července
16.00- Divadelní představení „O KRÁLOVNĚ ESTER“ v podání
dětského divadelního souboru Feigele při Židovské obci v Praze
17.00 - RENATA DRŐSSLER s hudebním doprovodem - recitál
židovských písní v jidiš, polštině a ruštině
19.00 - Koncert „ENSEMBLE DEREH“ ve složení PETR
NOUZOVSKÝ - violoncello, BRONISLAVA TOMANOVÁ - zpěv,
ANETA MAJEROVÁ - klavír
20.15 - Čtyřčlenná dívčí skupina BRaAGAS - staré lidové písně ze
Španělska, Katalánska a Balkánu - skupina získala cenu Anděla za rok 2009 v kategorii world music
21.15 - Dokument Martina Mináče SÍLA LIDSKOSTI-NICHOLAS
WINTON uvede dramaturg a moderátor Zdeněk Tulis
společně s Asafem Auerbachem - jedním ze zachráněných dětí

Sobota 31.července
16.00- Skupina LÉTAJÍCÍ RABÍN - street performance v uličkách
židovského města
16.30- Koncert skupiny LÉTAJÍCÍ RABÍN
17.30- Výuka izraelských tanců - taneční soubor YOCHEVED
20.30 - PŘEMYSL VACEK - loutna, arabský saz, HANA BLOCHOVÁ -
zpěv, gotická hrafa - Sefardské balady
21.45 - MARTIN BIES & Flamenco Clan / Reina de Saba - sedmičlenná skupina - koncert španělského sefardského flamenca
23.00 hod. - Ukončení festivalu
zdroj: www.mkstrebic.cz

JAROSLAV BUČEK (ČTK)