„Fotografie zobrazují začátky činnosti nadace, setkávání paní Olgy s lidmi se zdravotním postižením, ale také se známými osobnostmi, například s princeznou Dianou, hercem Alainem Delonem či španělskou princeznou Kristýnou,“ popsala ředitelka knihovny Marie Dočkalová.

Soubor tří desítek fotografií je umístěn asi na 25 panelech. Knihovna výstavou připomíná 30. výročí sametové revoluce. Výstavu zapůjčila Nadace Olgy Havlové. Setkává se s velkým zájmem veřejnosti a již sedmým rokem putuje po muzeích, knihovnách, zámcích a jiných výstavních prostorách České republiky i Slovenska. V Třebíči výstava zůstane do 21. října tohoto roku.

Doprovodnou akcí výstavy bude beseda s Monikou Granja, ředitelkou Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Uskuteční se v úterý 15. října v 16.30 hodin v sále hudebního oddělení.