Více než 500 snímků se dochovalo do dnešních dnů i s většinou původních negativů. „Fotografie tvoří v dnešní době unikátní sbírku, která je v České republice pravděpodobně největším dochovaným souborem datovaných a popsaných fotografií z první světové války, vytvořeným jedním autorem,“ řekla Eva Novotná z Muzea Vysočiny v Třebíči.

Výstava v galerii Tympanon třebíčského muzea potrvá do 12. ledna 2020.

Třebíčský rodák Antonín Kurka se narodil 20. 4. 1888. V roce 1914 mobilizoval jako poddůstojník v záloze ke štábu 81. pluku v Jihlavě. Zde sloužil celý první rok války jako účetní. Na frontu byl Antonín Kurka odvelen na jaře 1915 do Haliče. Ve funkci účetního poddůstojníka štábu měl na starosti zásobování a polní kuchyň. V té době již vlastnil malý fotoaparát. Díky svému zařazení měl dostatek času a příležitostí k fotografování. Pořizoval snímky svých spolubojovníků a týlu fronty. Všechny své fotografie pečlivě popisoval a ukládal. Postupně tak vznikla podrobná fotodokumentace válečné poutě 81. pluku a jeho příslušníků.

Antonín Kurka působil v letech 1915–1917 na východní frontě a od léta 1917 do podzimu 1918 na frontě italské. Tam byl v říjnu 1918 zajat spolu s celým plukem a odveden do zajateckého tábora. Z Itálie odjel společně s generálem Štefánikem do ruského Vladivostoku. Domů se vrátil teprve v prosinci 1919 spolu s transportem československých legií.