Artefakt ze 17. století byl v synagoze do 20. let století minulého. Poté, co svatostánek přestal sloužit náboženským účelům, putoval kior na židovský hřbitov. Teď se vrátil tam, kam patří. Ještě předtím se však o více než dvousetkilové umyvadlo postaral restaurátor Přemysl Blažík. „Na opravě jsem pracoval asi čtyřicet hodin,“ uvedl.