Proč by lidé měli navštěvovat koncerty staré hudby ve stylové interpretaci? Pozná třeba laik rozdíl mezi specializovaným souborem a filharmonií?

Roman Válek (RV): Hudba baroka a klasicismu v podání souborů, jež ji profesionálně hrají, je živá, zábavná a je nevyčerpatelnou studnicí nových dramaturgických objevů u skladatelů, u nichž byste nová díla ani nečekali. Jde třeba o Vivaldiho, hudbu francouzského baroka, skladatelů české emigrace z Mannheimu, Vídně, Berlína, Itálie a podobně. Také se nabízí pestrost obsazení od sóla s basem kontinuem po velké kantáty či opery. Rozdíl by měl být patrný. Tato hudba zkrátka více funguje hudebníkům hrajícím na dobové nástroje a řešícím dobové souvislosti, než soudobým symfonikům.

F. X. Richter: Requiem Es durCzech Ensemble Baroque Orchestra & Choir
čtvrtek 9. října, 19.00, bazilika sv. Prokopa
Více na: www.tof.cz

Peter Zajíček (PZ): Bude-li laik pravidelně navštěvovat koncerty, začne postupně vnímat rozdíly v interpretaci. V zásadě neexistuje jediná správná interpretace, kterou by bylo možno považovat za normu. Interpretace je proces, který nám dává svobodu v rozhodování, ale zároveň je to i závazek. Nové cesty a přístupy mnohdy vadí, protože si jen těžko připouštíme, že to, co víme, může být zastaralé. Stylová interpretace je založená na otevřenosti interpreta k novým objevům. Každý nový objev je chápán jako obohacení. Interpretačně specializovaný soubor spolu hudebně komunikuje jazykem, který se opírá o historické souvislosti, a tuto skutečnost nepřehlédne ani laik.

Richterovo dílo, které uvedete, bude hrát Czech Ensemble Baroque v České premiéře. Co to pro vás, jako interpreta znamená? Těšíte se, nebo máte spíš obavy?

RV: Je to velká zodpovědnost. Interpreti po nás budou řešit důvody a principy, proč jsme to tak či onak chtěli. Na druhé straně Richterova partitura je nesmírně jasná a čitelná. Při zkušenostech, které dnes máme se skladbami Salieriho, C. P. E. Bacha, ale i Haydna nebo Mozarta, se pevně doufám hodně přiblížíme Richterově představě. Na provedení se nesmírně těším, bude to jako odhalení zrestaurované letité fresky na pomyslné hudební vernisáži.

Romain Champion (RCH): Zpívám hodně barokní a klasicistní hudby, ale objevovat nového skladatele, je jako mluvit novým jazykem. Je to skvělé a já jsem velmi rád, že se mohu podílet na světové premiéře tohoto díla.

PZ: Mám velikost radost, že Richterovo dílo zazní. Je to úžasná hudba, které nám přináší zprávu o neuvěřitelném rozvoji hudebního myšlení a kompoziční smělosti. Je překvapující především harmonická bohatost, poznáváme výrazovou smělost v užívání novotvarů, která obohacuje nejen posluchače, ale i zkušeného interpreta. Pro to všechno si dílo zaslouží mimořádnou pozornost.

Hvězdou závěrečného koncertu je francouzský tenorista Romain Champion. Je pro vás Richterova hudba úplně nová, nebo je Richter ve Francii více hraný než v Čechách?

RCH: Richter je ve Francii zrovna tak málo známý a doceněný, jako v Čechách. Je pro mne tedy velice vzrušující objevovat jeho hudbu.

Je tento koncert vaší první spoluprací s Czech Ensemble Baroque a Romanem Válkem? Jak se těšíte na práci s českým souborem?

RCH: Nejedná se o můj první kontakt s Czech Ensemble Baroque. V červenci tohoto roku jsme společně provedli Českou premiéru Rameauovy opery Platée na hudebním festivalu ve Znojmě. Je mi opravu ctí, že si mne Roman Válek pro oba projekty vybral. Věřím, že společně odvedeme opravdu dobrou práci, protože Czech Ensemble Baroque je velice dobrý soubor a zpěváci i hudebníci vážně milí. Myslím, že spolu opět prožijeme skvělé chvíle hudby i zábavy.

Koncertním mistrem specializovaného orchestru je Peter Zajíček, který do Třebíče nepřijíždí poprvé. Před dvěma roky jste v Třebíči natočili CD s Adamem Plachetkou, jak tento počin zpětně hodnotíte?

PZ: Naprosto dobrý počin a možnost, jak prezentovat moderní interpretační trendy a zviditelnit kvalitní české umělce.

Jak se vy osobně těšíte na další vystoupení v Třebíči?

PZ: Je to veliká pocta pro každého umělce, když mu společnost věnuje pozornost. Festival v Třebíči je obdivuhodný svou smělou dramaturgií a tím by měl být vzorem pro ostatní. Smělost nás může osvobodit.

JOHANA OBRŠLÍKOVÁ