Návštěvníci kavárny si mohou prohlížet kresby pastelem, křídou a vodovými barvami, prostorové modely a malby na hedvábí. Všechny přibližují skutečnost, jak vesmír vnímají lidé s mentálním a kombinovaným postižením, kam až sahá jejich fantazie a nakolik se tyto představy shodují s takzvanou realitou.

Výstava vznikala od ledna letošního roku v rámci jednoho z léčebných postupů, arteterapie. Ta využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a v Denním centru Barevný svět probíhala pod vedením vedoucího denního stacionáře Jakuba Dvořáka. „Část vystavovaných děl vznikla na základě fotografií vesmírných těles a část podle fantazie každého z autorů," popsal Jakub Dvořák.

Podle ředitelky Denního centra Barevný svět Petry Tučkové dokazuje výstava naprosto jednoznačně, že klienti centra jsou skutečně faktickou a nepřehlédnutelnou součástí našeho světa i vesmíru, což je třeba brát vždy v úvahu.

Výstava pestrobarevných planet a zářících hvězd v podání klientů Denního centra Barevný svět byla slavnostně zahájena vernisáží v sobotu a přístupná veřejnosti je v prostorách kavárny Splněný sen až do 31. srpna.

Denní centrum Barevný svět je obecně prospěšná společnost zajišťující pomoc a podporu osobám se zdravotním postižením, zejména pak lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

JANA BEČKOVÁ