Wolkrův Prostějov je postupovou soutěžní přehlídkou sólových recitátorů, recitačních souborů a divadel poezie působících v České republice. Je příležitostí k setkání interpretů literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzájemné inspiraci, výměně názorů a zkušeností a ke vzdělávání účastníků. Celostátní kolo se letos uskuteční 14. až 18. června v Prostějově.

Od narození básníka Jiřího Wolkera letos uplyne 116 let. Narodil se 29. března 1900 v Prostějově. Přestože pocházel z dobře situované rodiny, zařadil se svým dílem k nejznámějším představitelům proletářského umění.

První literární pokusy si Wolker odbyl již během pobytu na prostějovském gymnáziu. Po jeho absolvování odešel do Prahy, kde se zapsal na práva a zároveň docházel na literární přednášky na filozofické fakultě.

Wolkerovo studium však přerušila tuberkulóza, které v lednu 1924 básník ve věku pouhých třiadvaceti let podlehl