Legendární surrealista Max Ernst řekl: „Věřím, že nejlepší, co lze udělat, je jedno oko zavřít a jeho pohled obrátit dovnitř. To je naše vnitřní oko. Druhé oko je třeba upírat na realitu, na to, co se kolem nás v reálním světě děje. Tak vznikají nezapomenutelné obrazy.“

Podobný princip nezapomenutelných obrazů nacházíme i v tvorbě Piačkových. U Piačkové s důrazem na linii plošné kresby s dekorativními prvky, s bohatými imaginárními ději na Zemi, ve vzdušném prostoru, či v hlubinách moře. U Piačky s fotorealistickými figurami, převážně podmanivými ženskými akty a s rozvinutou dějovou a barevnou fantazií, v magii zobrazení vždy se silným tématem lidského údělu.

Ukázka z hlubotiskové grafické tvorby obou autorů ukazuje námětovou jednotu s jejich tvorbou malířskou. Příklady známkové tvorby dokládají příležitostnou orientaci na tento specifický druh užité grafiky.

Júlia Piačková, Igor Piačka, Napnúť plachty, obrazy, grafika, Muzeum Vysočiny Třebíč. Výstava trvá do 2. června 2019, otevřena je v úterý až neděli od 9. do 12. Hod. a od 13. do 17. hod.

Jan Dočekal