Z hlediska obsahu i vzhledu leží východiska práce jmenovaných v ovlivnění vysokoškolskými pedagogy, u Piačkové Igorem Rumanským, u Piačky Albínem Brunovským. Od nich převzali důraz na kresbu, která je základem výtvarného sdělení. A k tomu si z almy mater odnesli orientaci na lidskou bytost a originalitu ztvárnění proměn její existence. Nepřehlédneme jejich příbuzné, ale ve výsledku přece jen rozdílné uchopení nadreálných tendencí. Výraz Piačkové je měkčí, s květinovými pozadími a s lyrickým dívčím portrétem, v grafice volněji stylizovaným. Piačka má oblibu v dramatu, někdy vyhroceném, jindy ikonicky usmířeném.

Surrealismus je dnes, po téměř stovce let existence, nutně jiný, než byl zpočátku. Avšak zůstává aktuální „demonstrací s třímajícím živým ohněm osvětlujícím sny“. A právě v tom je stále krásný. Tam, kde u Júlie Piačkové a Igora Piačky zmiňujeme surrealistické směřování, máme na mysli to, jež nese označení veristické, tedy „pravdivě převzaté“. Je založeno na dokonalosti provedení a vyzvednutí úlohy obrazotvornosti uplatněné při nadreálných obměnách vnímané pravdivosti. U Piačkové jde především o magickou malbu Sibyla, od Piačky je to rozměrný narativní diptych s titulem Sen. Avšak i ostatní vystavená díla vykazují svérázem podtrženou krásu.

Nadreálné prvky nejsou však důvodem k prohlášení, že sledovaní autoři jsou pravověrnými surrealisty. Vždyť výstava v účelném výběru exponátů ukazuje, že se vyjadřují jazyky, jejichž citlivost je upravena pro rozličné výtvarné chutě. Piačkovi jsou každý svůj ve svém světě. A ve výsledcích se dotýkají univerzality. Pravděpodobně netouží svázat se s určitým stylem a působit výhradně uvnitř jeho rozsahu. Přijměme to jako jejich manifestaci na pevných základech stojící tvůrčí svobody.

Obrazy nad Oslavou, Júlia Piačková, obrazy, grafika, Igor Piačka, obrazy, grafika, Galerie 12, Kaštanová 12, Náměšť nad Oslavou. Výstava je přístupná do 17. srpna 2017, otevřena je od úterý do neděle od 13. do 17 hod., v pondělí zavřeno, mimo uvedenou dobu po domluvě na telefonním čísle 724 301 621. www.galerie12.cz

Jan Dočekal