Téma lovu nebylo významné jen pro jaroměřickou šlechtu, ale také pro město samé. „O založení Jaroměřic existuje pověst o úspěšném lovu přemyslovského knížete Jaromíra, který ulovil ve zdejších lesích mohutného jelena a na památku svého činu na stejném místě založil obec, která nese jeho jméno – Jaroměřice,“ podotkla autorka nové výstavy Jana Petrová ze správy zámku.

Pověst o založení města pronikla i do hudební tvorby. Hrabě Jan Adam Questenberg byl totiž iniciátorem vzniku první česky zpívané opery O původu Jaroměřic, jejíž libreto se o pověsti zmiňuje.

Právě Jan Adam Questenberg lov miloval. Na jaroměřickém zámku dokonce choval smečku psů. „A kdykoli pobýval mimo Jaroměřice, nechával se informovat o tom, v jakém stavu se nacházejí jeho psí oblíbenci,“ podotkla Jana Petrová.

Nová zámecká výstava nese název S ozvěnou lesního rohu. Ušlechtilá zábava šlechty. Les a lov. Návštěvníci na ní spatří kolekci historických loveckých zbraní, evropských i exotických trofejí, loveckých uniforem či hudebních nástrojů. Expozice představuje různé způsoby lovu a jejich pravidla, lovecké výpravy do exotických končin, spojení lovu s kuchyní nebo Šporkův Řád sv. Huberta.

Návštěvníky by měla zvlášť zaujmout uniforma lesmistra Vojtěcha Dyka, který většinu svého profesního života strávil v Hořovicích u knížat z Hanau-Schumburg a o své službě v letech 1882 – 1896 sepsal paměti, a dále etnografické předměty a trofeje exotické zvěře, které si ze svého afrického safari přivezl hrabě Rudolf Salm z Moravských Budějovic. Součástí výstavy je také transportní bedna, ve které před téměř sto lety zasílal kníže Adolf Schwarzenberg z Keni na zámek Hluboká po moři zbraně a trofeje.

„Zajímavé jsou například plány na stavbu střelnice v Náměšti nad Oslavou, kam byl 14 dní před sarajevským atentátem Jindřichem Haugwitzem pozván arcivévoda František Ferdinand d´Este střílet holuby,“ řekla spoluautorka výstavy Lucie Bláhová. „Návštěvu arcivévody dokládají střelecké lístky, seznam pozvaných hostů, odpověď Františkova hofmistra potvrzující arcivévodovo přijetí pozvání a také osobní telegram arcivévodovy manželky Žofie z Konopiště přímo do Náměště,“ doplnila.

Výstava v Jaroměřicích se nachází v přízemí zámku a zahrnuje také tamní kuchyni. Organizátoři připravili kromě běžných prohlídek také speciální výklad pro děti. Expozici lze navštívit až do konce října příštího roku.