Oslavy 100. narození umělce tam ale už zahájí o den dříve, a to slavnostní vernisáží výstavy ve vestibulu kulturního domu.

Výstava bude věnovaná životu a dílu sochaře Šlezingera a přístupná bude do 29. května. „Rodný dům Jaroslava Šlezingera v Podolí už bohužel neexistuje, během let jej nahradil jiný, proto jsme měli na výběr z několika míst, kde by mohl jeho pomník stát. Nakonec jsme zvolili zámecký park, který nám připadal nejvhodnější,“ sdělil jemnický místostarosta Petr Novotný.

Pomník ze sochařského betonu trojúhelníkového tvaru s bustou Jaroslava Šlezingera bude odhalen poslední dubnovou sobotu odpoledne. Autorem pomníku je Stanislav Müler, který kromě České republiky vystavoval svá díla například ve Velké Británii a v Koreji.

Přijedou potomci

Program oslav bude pokračovat slavnostním koncertem v jemnickém kinosále. Od šestnácté hodiny tam bude hrát na klavír Vendula Kauzská, vystoupí Jemnické divertimento a také Lukovští trubači.

„Na slavnostní odhalení jsme pozvali i sochařovu vnučku a prasynovce. Ten byl v Jemnici nedávno a svou účast na oslavách přislíbil. Zda přijede i umělcova vnučka, bohužel nevím,“ řekla kulturní pracovnice městského úřadu Dana Babišová.

Přestože Jaroslav Šlezinger za svůj krátký život vytvořil bezpočet zajímavých sochařských děl, v samotné Jemnici se jich do dnešních dnů příliš nedochovalo. Připomínkou jeho umění jsou sochy na tamním hřbitově. K jeho dílům patří mimo jiné také plastika na zámku a sochy na hřbitově v Hrotovicích.