Na začátku byla perla budišovského zámku v havarijním stavu. „V důsledku nedostatečné údržby v letech, kdy zámek nepatřil obci, došlo k zatékání střešní krytinou na podlahu nad kaplí a následně se voda dostala až na strop a malby. Do trámů se pustila dřevokazná houba, kůru na povalech zase napadl tesařík krovový. Výsledkem byla destrukce velké části povalů a hrozilo reálné nebezpečí zřícení celého stropu a s ním i cenných nástropních maleb v kapli“ vzpomínala Radka Váňová, která stála za administrací poskytnutých financí z dotačních programů.

V roce 2010 proto městys začal s rozsáhlou rekonstrukcí. Vzhledem k finanční i časové náročnosti ji rozdělil do několika etap. Zpočátku restaurátoři zafixovali malby na stropu až po fabiony a celý jej montážně podepřeli. Nástropní obraz byl po jeho zřícení uložen, aby nedocházelo k jeho další destrukci. Pokud by se tyto práce urychleně neprovedly, došlo by k nevratné ztrátě značných kulturních hodnot.

Dále byla provedena konzervace a zajištění stropu nad kaplí. Vyzdila se nová cihelná koruna, osadily se dřevěné trámy, vyměnily se napadené stropní povaly a udělala se nová fošnová podlaha. V této fázi se stav podařilo stabilizovat. „Tato etapa obnovy byla finančně náročná, ale pro zachování kulturního dědictví nesmírně důležitá. Chápu, že pro občana z pohledu běžného života je tato investice nepodstatná, pro další využití a zachování budoucím generacím je však klíčová,“ řekl starosta Budišova Petr Piňos.

Oltář s obrazem Svaté rodiny

Během následujících etap se práce zaměřily na restaurování interiéru kaple. Odstranily se přelepy, očistily se malby, zpevnily se omítky, zatmelily se trhliny. Barevná vrstva nástropních a nástěnných maleb byla rekonstruována. Obnovy se dočkal i čtyřlistý obraz, který je součástí ikonografické výzdoby zámecké kaple.

Na závěr celé obnovy přišla řada na oltář s obrazem Svaté rodiny. „Podařilo se jej restaurovat do původní podoby. Dále se podařilo zrenovovat i původní dřevěnou podlahu. Záchrana a rekonstrukce kaple vyšla na necelých pět milionů korun, na jejím financování se podílel Městys Budišov, Kraj Vysočina a Ministerstvo kultury ČR,“ dodala Váňová.

Zrekonstruovaná kaple svaté Anny má nyní šanci zabodovat i v krajské anketě. „Náš projekt byl nominován do ankety Zlatá jeřabina, což je cena Kraje Vysočina za příkladné aktivity v oblasti památkové péče,“ vysvětlil starosta Piňos.

Do kaple budou moci i návštěvníci

Do barokní perly se bude moci podívat i veřejnost. „Kapli chceme zpřístupnit, dokonce připravujeme prohlídkovou trasu, kterou by provozoval městys. Lidé by nakoukli do Saly tereny, která ještě není zrestaurována, tak aby viděli, v jakém je stavu a poté by se podívali do opravené kaple a dalších místností. Na konci by pak mohla být malá expozice o historii Budišova. Je to vize, kterou máme a obnovou kaple se jí pomalu daří zrealizovat,“ nastínil místostarosta Milan Boček.

Dokončením tohoto významného projektu však práce a investice do budovy zámku nekončí „Zámku se věnujeme i nadále. Zámek se všeobecně udržuje, kaple je takovou tou třešničkou na dortu. V loňském roce jsme investovali do nátěrů všech oken, čistily se okapy, což se nedělalo mnoho let“ dodal na závěr starosta Petr Piňos.