„Město každoročně dostává peníze z Fondu Vysočiny na památky UNESCO, bývá to půl milionu korun. Letos jsme využili nabídky a jednak jsme pořídili zmíněný oltář a knihovničky, ale taky jsme nechali zrekonstruovat exponáty, které už to po osmi letech náročného provozu potřebovaly,“ vysvětlila ředitelka Městského kulturního střediska Třebíč Jaromíra Hanáčková.

Upravit a doplnit expozici trvalo čtyři měsíce. Rekonstrukce se dotkla modelů tří měšťanských domů, žernovu – zařízení na mletí obilí, modelu města, malého tkalcovského stavu či pekařské dřevěné lopaty na sázení pecnů chleba do pece. Opravami prošly segmenty kola, model mostu a gotický oblouk.

Interaktivní expozice byla otevřena v roce 2011 v souvislosti s obnovou celého zámeckého křídla. Zábavnou formou ukazuje různá řemesla a historii Třebíče. Na řadu exponátů si lze sáhnout, vyzkoušet si je. „Za dobu existence přišlo asi 180 tisíc návštěvníků, takže investice do rekonstrukce byla nutná. Chtěli jsme vymyslet i něco nového. V cestovním ruchu se nejvíc prodávají příběhy,“ předeslala Hanáčková.

Příběhy táhnou

Letos přišla krajská destinační agentura s projektem Vysočina filmová. Turisté díky projektu navštěvovali různá místa, kde se natáčely filmy. „Zapojili jsme se rovněž, protože i v Třebíči pobývali filmaři. Zviditelňujeme například natáčení snímků o Karlu IV., jež se odehrávalo v naší bazilice. Měli jsme v depozitáři část kostýmů, které imitují oblečení z doby Karla IV.,“ přiblížila Jaromíra Hanáčková.

Ve snímku o císaři se malý Karel ženil s Blankou z Valois u oltáře v bazilice sv. Prokopa. Obojí se propojilo právě v expozici Cesty časem. Před novým stylizovaným interaktivním oltářem se můžou návštěvníci vyfotit v historickém kostýmu. A rovnou si ověřit znalosti z historie.

Oltář má ze zadní strany malby stejně jako ten, který je v bazilice sv. Prokopa. Uprostřed je sv. Vojtěch s Cyrilem a Metodějem, po bocích jsou výjevy ze života sv. Vojtěcha. Z přední strany se nachází interaktivní panel.

„Firma, která oltář vyrobila, se inspirovala hlavním vstupním portálem třebíčské baziliky. Výrobce vycházel z dat důležitých nejen pro baziliku, ale i pro Třebíč. Například k 15. století se váže doba, kdy se proti bohatství třebíčského kláštera vzbouřili husité,“ přiblížil vedoucí zdejšího infocentra Václav Prchal, když ukazoval, jak interaktivní dřevěný panel funguje. Také prozradil, že děti focení v historických kostýmech baví.

Vyzvou i veřejnost

Nové knihovničky znázorňují Malovaný dům z Karlova náměstí a dva domy z židovské čtvrti. „Oslovíme knihovny a veřejnost, aby nám darovali knížky. Po prohlídce bude možné si sednout a začíst se,“ vysvětlil Václav Prchal.

Nově je navázaný tkalcovský stav, takže se na něm dá opět tkát. Trojmodel historických domů má zase funkční světýlka a sklíčka v oknech. Trojmodel ukazuje gotiku, renesanci a baroko. Objasňuje, jak se v průběhu staletí měnila dispozice typického bydlení a k čemu jednotlivé místnosti sloužily.

Ročně expozici Cesty časem v Třebíči v areálu zámku navštíví okolo 23 tisíc návštěvníků. Jsou to často celé rodiny s dětmi i školy. Pořádají se tu rovněž lektorské programy.