Třebíčan Řídký, narozený 6. listopadu 1945 v Brně (31. ledna příštího roku uplynou čtyři roky od jeho úmrtí), vystudoval Vysoké učení technické v Brně (Ing.). Byl konstruktérem, analytikem, řadu let působil jako odborník na třebíčském městském úřadu. Souběžně uspokojoval svou zálibu v malířství, jejímiž výsledky vždy vzbuzoval pozornost určitého okruhu ctitelů obrazů.

Věnoval se třebíčským námětům, zdejší krajině, motivům z prázdninových cest do jižních států (Bulharsko, Chorvatsko, Itálie, Řecko), zátiším a okrajově i portrétům. Ukázky ze své práce (povětšinou olejomalby) představil v průběhu let na řadě přehlídek neprofesionálních autorů. Samostatnou výstavu však uskutečnil jen dvakrát.

Přítomná výstava je prvním širším zhodnocením Řídkého tvorby. Mezi příznivci sdělné obrazové kultury vzbuzuje zájem, jehož šíře je v současnosti výjimečná. Už sama návštěvnost vernisáže výrazně předčila všechna čísla z dosavadních „statistických tabulek" Malovaného domu. Odpověď na dotaz po příčině není složitá.

Řídký svoji práci uměl ve všech ohledech. Patrioty přivádí k nadšení dělená štětcová technika zářivých barev, pochází od impresionistů, mírně stylizovaných podání třebíčských motivů. Ty se koupou v plném slunci. Četné malby jsou s odstupem času od vzniku ještě vábivější, neboť se téměř staly „uměleckým dokumentem". Nejeden návštěvník výstavy posuzuje, jak co bývalo. Je to jistě do značné míry už posuzování stojící mimo umění, ale nic se tím nemění. A rozhodně nelze přehlédnout kvalitu Řídkého krajinomaleb a zejména obrazů z přímořských pobytů.

Řídký byl technicky i emočně vybaven na profesionální uměleckou dráhu. Avšak patrně si uvědomoval, jakým úskalím, zejména ekonomickým, by musel čelit. Zůstal malířem ze záliby, ale jeho umělecké způsobilosti dosáhl v jeho často neprávem znevažované kategorii málokdo.

Výstava Barevné imprese Mirka Řídkého je přístupná do 3. ledna 2016, otevřena je denně kromě pondělí od 10. do 12. a od 13. do 17. hodiny.

JAN DOČEKAL