Anna Pammrová byla dlouholetou přítelkyní básníka Otokara Březiny. Na jaroměřickém hřbitově si členové Společnosti Otokara Březiny společně s příznivci literárních děl a místními občany o víkendu připomněli výročí úmrtí básníka. Vzpomínkovou báseň na místě přednesl básník Jiří Kuběna.