Do krojů se tam obléklo dvanáct mladých párů, hodový program začal v sobotu ve dvě hodiny odpoledne u první stárkové. Potom se program přesunul k rychtě na náves, kde požádala chasa rychtáře

a radní o hodové právo. Odpoledne si v centru Rouchovan účastníci hodů zatancovali pod májkou. Součástí programu byla i hodová zábava v sokolovně a zahrála dechová kapela Lesanka. Včera pokračovaly hody slavnostní mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie a dalšími kulturními vystoupeními.