Vystavené práce nejsou určeny pouze na pohled, ale především k zamyšlení. Petr Kotoulek používá různá znamení, symboly, řeč těla, náznaky, květomluvu a podobně. „Mé životní krédo zní: Co pesimistu vyděsí, to optimista nepřežije,“ vzkázal řezbář.

Většina vystavených děl patří soukromým majitelům. Výstava skýtá unikátní příležitost zhlédnout většinovou část autorovy tvorby na jednom místě.