Autor žije střídavě v Martínkově na Třebíčsku a v Třebíči. Informační panel při vstupu do schodišťové expozice o něm říká, že je člověkem nekonformním, projevem i pohledem na svět vymykajícím se konvencím. Výstava je toho svědectvím. Každým exponátem je v osobitém podání surrealistická, tedy přitažlivá zejména pro návštěvníky, kteří vyznávají zobrazování přinášející víc, než lze říci třeba i sebedokonalejším věcným popisem.

Herot používá pro označení techniky svých prací se základem ve fotografii dva specifické názvy - tremor a fotografika. Tremor je výraz z latiny, znamená chvění. V Herotově podání vzniká kmitáním fotoaparátu nad zobrazovaným předmětem a následným exponováním. V třebíčském kulturním prostředí příbuznou techniku kdysi hojně užíval fotograf Václav Petr, ale pod označením pohybová neostrost. Fotografika je u Herota výsledkem zásahu do fotografického pozitivu. Tím je zcela změněna příčinnost fotografického záběru, tedy původní obrazová skutečnost, ve prospěch nadreálné vize. A v malířských projevech, především s užitím techniky dekalku, je Herot přitažlivě surrealistický s bezmála bezbřehými dalšími možnostmi (místy ovšem vykazuje nedostatečnou kreslířskou průpravu, což ale není na závadu).

Herot je od jinošství rovněž básníkem. Při vernisáži aktuální výstavy byla pokřtěna jeho další sbírka. S tím se pojí k dobru věci básnickým jazykem syté názvy vystavených děl.

Pavel Herot, obrazy, tremory, fotografiky. Muzeum Vysočiny Třebíč, Zámek, galerie Tympanon. Výstava potrvá do 7. května 2017, otevřena je denně mimo pondělí od 9. do 12. a od 13. do 17. hodiny.

Jan Dočekal