V minulém roce a rovněž letos, je jeho děl v kalendáři pro nadcházející rok 2020 jen polovic. Druhá šestice reprezentuje mladší autorskou generaci, Pavla Tasovského juniora. Řečeno v hyperbole je jablkem spadlým pod otcovský strom, ale plodem jiného druhu. Beze stopy blížení se příznačným rysům otcovy uměleckořemeslné práce.

Tasovský senior kovářsky komponuje v prostoru strukturální obrazotvornosti nosné prostorové tvary (Šedý prostor, Ikaros, Motýl, Neonka ad.) dotvořené ve výrazných detailech a v barevné povrchové úpravě. Tasovský junior k své šestidílné kolekci přistoupil se sympatickou přímostí vlastního designu i provedení.

Jeho díla jsou ve věrohodně působící linii tzv. „rozdílnosti v jednotě“. Skladebně velmi jednoduché, v blízkosti zásadám připomínajících ohlasy kubismu a s důrazem na hravost jdoucí k obsahové přímosti (Netopýr, Želva, Žirafa, Tučňáci ad.).

Jan Dočekal