Prvním z nich je DOBRÝCH STO aneb Nejlepší okamžiky sta let republiky očima studentů Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

„Studenti zdejšího oboru digitální a mediální ilustrace pod vedením ilustrátorky Renáty Fučíkové prezentují na výstavě dle vlastního výběru 100 pozitivních událostí, skutků, činů, vynálezů, výkonů z každého jednotlivého roku. Záměrně se vyhnuli zobrazení velkých dějinných událostí a soustředili se na každodennost československého člověka,“ prozradila kurátorka výstav Daniela Růžičková.

Druhou expozicí jsou Zlomové osmičky Československa v komiksu. Ta představuje dějinné milníky v komiksové podobě.