„Dohromady se do akademie přihlásilo téměř 90 seniorů, z kapacitních důvodů mohlo být přijato 64 uchazečů,“ oznámila garantka projektu Eva Vaňková ze Základní umělecké školy v Třebíči (ZUŠ).

Absolventi Akademie umění a kultury budou navštěvovat výuku ve výtvarném nebo tanečním oboru. V hudebním oboru nabídla ZUŠ seniorům individuální studium hry na klavír, varhany, akordeon, kytaru nebo keyboard, dále studium sólového nebo popového zpěvu či umělecký přednes. Kolektivní výuka pak probíhá v předmětech sborový zpěv, dějiny evropské a světové hudby a hudební seminář v estetických souvislostech. Studenty vyučuje 15 lektorů - pedagogů ZUŠ.

Akademie umění a kultury je společným projektem Základní umělecké školy Třebíč a města. Nabízí možnost uměleckého vzdělávání osobám starším šedesáti let s trvalým bydlištěm v Třebíči.

Zahájení akademie byly slavnostní, odehrálo se v Zadní synagoze v pátek 5. října. Seniory přišel pozdravit patron projektu, herec a třebíčský rodák Miloslav Mejzlík, který velmi ochotně přislíbil další spolupráci. Součástí slavnostního zahájení byla rovněž imatrikulace. Každý student byl představen a byl mu předán imatrikulační list. Hudební soubor Flautae ululatae s uměleckým vedoucím Radkem Vejmelkou studentům zahrál vedle několika evergreenů také studentskou hymnu Gaudeamus igitur.

Bezmála hodinovým programem provedla garantka projektu Eva Vaňková. Přátelskou a pohodovou atmosféru celé akce podtrhl Miloslav Mejzlík srdečným povídáním se studenty při drobném občerstvení po ukončení oficiálního programu.