Na obou místech je pro návštěvníky, kterými může být kdokoli, připraven bohatý kulturní program, počínaje vyprávěním o historii kostelů, přes příběhy na motivy stropních fresek až po varhaní koncerty či prezentaci skautů. Na Jejkově se začíná o čtvrt na šest a u svatého Martina v osm hodin večer.


„Noc kostelů by mohla přinejmenším ukázat, že žádný kostel a žádná farnost není nějakou klubovou záležitostí. Každý je zván, každý může hledat odpovědi na své otázky, každý může najít své místo. Mnozí by se možná rádi přišli podívat, co je to za dům a společenství, ale buď nemají odvahu, nebo - když přijdou, není prostor se jim věnovat. Noc kostelů by měla směřovat právě sem: Pojďte nakouknout pod pokličku!“ popisuje akci Vlastimil Protivínský, farář z kostela Proměnění Páně.


Konec akce je plánován na půlnoc.

Třebíč-Jejkov, kostel Proměnění Páně -Program Noci kostelů 29. května 2009

17:15 Modlitba růžence vedená jednotlivými společenstvími
18:00 Mše svatá s dětmi a pro děti
18:50 Zpívané nešpory
19:15 Prezentace Skautu
19:45 Kdo zpívá, dvakrát se modlí - Zpívá Musica animata Třebíč pod vedením Ing. Karla Tomka
20:15 Na skok do historie jejkovského kostela - Povídání o historii kapucínského kostela Proměnění Páně v Třebíči
20:30 21:00 Zpěv písní z Hosany - Kytara + zpěvník Hosana + pořádná dávka nadšení = skvělý duchovní i kulturní zážitek
21:00 22:00 Četba evangelií v českém, německém, ruském a anglickém jazyce - Studuješ různé světové jazyky? A napadlo Tě už, že v nich bylo a dodnes je milionům lidí hlásáno evangelium? Pokud jsi tento starobylý text ve své jazykové učebnici nenašel, přijď na Jejkov a to nejen jako posluchač, ale třeba i jako čtenář!
22:00 Malý noční koncert třebíčských varhaníků
23:00 Jejkovská filmová tvorba - Když se mladí z Jejkova postaví za kameru…
23:50 Půlnoční modlitba za všechny lidi hledající dobro a pravdu

Po celou dobu programu bude
- prezentace výsledků výtvarné soutěže k roku sv. Pavla; - v kapli Panny Marie Bolestné adorace za úspěch misií a nové evangelizace; - v prodejně Agnes prezentace a prodej křesťanské literatury, zvukových a filmových nosičů;

Třebíč-město, kostel sv. Martina - Program Noci kostelů 29. května 2009

20:00 Nešpory - Modlitba večerních chval
20:30 Myšlenky duchovních otců - Četba z děl duchovních otců s proložením hry na varhany
21:00 Kaple sv. Jáchyma a Anny - Výklad ke stropním malbám v kapli sv. Jáchyma a Anny se čtením z apokryfních evangelií
21:00 Otevřena věž kostela k noční vyhlídce - Od 21.00 do 24.00 budou mít návštěvníci možnost vystoupit na věž kostela k noční vyhlídce.
21:30 Musica animata - Koncer
22:00 Jak se žebrák schoval - Výklad života sv. Martina s popisem nástropních fresek
22:30 Krátký varhanní koncert
23:00 Kompletář - Modlitba církve
23:30 Kaple sv. Josefa - Výklad ke stropním malbám v kapli sv. Josefa
23:55 Všechno jednou končí